WATER AND ELECTRIC CO., LTD.
โลเคชั่นแผนที่นำทาง

บทความ

หน้าแรก

>

บทความ

Blog & News

บทความและข่าวสาร
หากฝนตกฟ้าผ่าลงบนแผงโซล่าเซลล์ จะแก้ไขปัญหาและรับมือ กับสถานการณ์นี้ได้อย่างไร ?

หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดจะไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของแผงแต่อย่างใด แต่อาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ได้ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต้อง ติดตั้งฟิวส์ หรือไซเลนท์ ในวงจรไฟฟ้าของโซล่าเซลล์เพื่อป้องกันไฟฟ้าช๊อตที่เกิดจากกรณีฟ้าผ่า รวมถึงการล้างเพื่อกันฝุ่นและคราบสกปรกอย่างสม่ำเสมอ การติดตั้งแบตเตอรี่ก็เป็นสิ่งสำคัญรวมถึงการตั้งอุปกรณ์อื่น ๆ เช่นระบบกันไฟฟ้ากระชากเป็นต้น

ไขข้อข้องใจ ติดโซล่าเซล์ประหยัดไฟฟ้าจริงไหม ?

ก่อนอื่นต้องทราบก่อนว่าเฉลี่ย1วันใช้ไฟฟ้ามากน้อยแค่ไหน ข้อมูลเบื้องต้นคือขนาดของกำลังไฟในแต่ละวัน ปริมาณของแดด เงินลงทุน รวมถึงต้องคำนวนการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ที่ผลิตได้
1. หาปริมาณไฟฟ้าที่โซลาร์เซลล์ผลิตได้
2. คำนวณค่าไฟที่ประหยัดได้ต่อเดือน
3. หาจุดคุ้มทุนจากการลงทุนติดตั้งโซล่าร์เซลล์นี้