WATER AND ELECTRIC CO., LTD.
โลเคชั่นแผนที่นำทาง

เกี่ยวกับเรา

หน้าแรก

>

เกี่ยวกับเรา

waterandelectric

ABOUT OUR COMPANY

WATER AND ELECTRIC CO.,LTD
บริษัท วอเตอร์แอนด์อีเล็คทริค จำกัด

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 พ.ย.2555

เราเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ทั้งค้าส่งและค้าปลีก พร้อมทั้ง รับออกแบบและติดตั้ง ระบบโซล่าเซลล์ มีทีมงานวิศวกร ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ มีประสบการณ์ทำงานให้กับภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า อย่างแท้จริง บริษัท ฯ มีบริการครอบคลุมตั้งแต่ การปรึกษา ให้การแนะนำ การออกแบบ ระบบเพื่อวางงบประมาณ ทั้งด้านการจัดหาแหล่งเงินทุนแบบครบวงจร เราออกแบบระบบภายใต้หลักกฎหมายและความปลอดภัย ด้วยมาตรฐาน สากลพร้อมทั้งบริการหลังการขายที่มืออาชีพ มีทีมงานพร้อมให้บริการ
ตลอดการใช้งาน

Leading Solar Panels in the Industry

พร้อมให้บริการทั่วประเทศ

บริษัท วอเตอร์แอนด์อีเล็คทริค จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์

เรามีทีมงานวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาในทุกขั้นตอน การติดตั้ง พร้อมจัดหาแหล่งเงินทุน

คำนวณออกแบบโครงสร้างโดย วิศวกรไฟฟ้า และโยธาประสานงาน เป็นตัวแทนยื่นขออนุญาต กับการไฟฟ้า

ตรวจสอบเก็บข้อมูลสถานที่ พร้อมรูปถ่ายทางอากาศและควบคุม งานติดตั้งโซล่าเซลล์ ด้วยทีมงาน ที่มีประสบการณ์

บริการหลังการขายด้วย ทีมงานวิศวกรมีรับประกันให้ 2 ปี พร้อมบริการล้างแผง 2ครั้งต่อปี

ตัวแทนจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งระบบพลังงานรวมไปถึง
การจัดจำหน่ายอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์เป็นส่วนหนึ่งของ
บริษัท วอเตอร์แอนด์อีเล็คทริค จำกัด