ติดตั้งบนหลังคา บริษัท นำรุ่งเรย่อน จำกัด

 

ติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคา บริษัท นำรุ่งเรย่อน จำกัด ขนาดกำลังผลิต 280.70 กิโลวัตต์สูงสุด ประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากกว่า 1.4 ล้านบาท/ปี

 

Visitors: 4,988