สาระ


การติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อนำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมสามารถลดการเพิ่มปริมาณของค่าใช้จ่ายของไฟฟ้าให้กับบริษัทอุตสาหกรรมได้ การที่ใช่โซล่าเซลล์จะไม่ปล่อยขี้เถ้าหรือ ของเสียที่ทำให้เกิดมลพิษและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือกาซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนและมาทำลายสภาพแวดล้อมทางอากาศอีกด้วย โซลล่าเซลล์สามารถช่วยปกป้องหลังคาจากความร้อนจากการโดนแดดอีกทั้งยังช่วยให้หลังคาของอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรมเย็นขึ้นจากแสงดวงอาทิตย์ ชึ่งจะสามารถลดอุณหภูมิในอาคารได้ ช่วยลดการทำงานหนักของเครื่องปรับอากาศได้อีกด้วย แผงของโซล่าเซลล์ไม่เพียงต่อทำให้หลังคาเย็นสบาย แต่ยัง ช่วงดูดซับแสงแดด และปกป้องหลังคาของโรงงานจากการสึกกร่อนจากการถูกแสงงอาทิตย์แผดเผา ซึ่งจะสามารถลดอุณหภูมิในอาคารได้ การติดตั้งโซล่าเซลล์เป็นเรื่องที่ง่ายกว่ากว่าสมัยก่อนอีกและยังติดตั้งได้ในต้นทุนที่ไม่แพงมากเท่าสมัยก่อนอีกทั้งทั้งยังมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาร่วมด้วยทำให้การติดตั้งโซล่าเซลล์นั้นได้รับความนิยมติดตั้งกับโรงงานและโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่โครงสร้างของโรงงานหรือโรงงานอุตสาหกรรม จะมีดาดฟ้าที่เรียบทำให้เหมาะกับการติดตั้งโซล่าเซลล์เนืองจากสามารถติดตั้งได้ง่ายและยังสามารถทำให้โซล่าเซลล์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มที่ซึ่งยังประหยัดพื้นที่มากกว่าการติดตั้งโซลาร์ฟาร์ม(Solar Farm)คือโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยจะนำโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) หลายๆ แผงมาวางเรียงต่อกันเพื่อเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ โดยโซลาร์ฟาร์มจะต่างจากโซลาร์เซลล์ที่ใช้ตามบ้านทั่วไป โดยโซลาร์ฟาร์มเป็นระบบ On-grid ผลิตเพื่อใช้งาน หรือเพื่อขายไฟให้กับการไฟฟ้า ส่วนโซลาร์เซลล์ตามบ้านนั้นจะเป็นระบบ Off-grid คือเมื่อผลิตได้จะถูกเก็บในแบตเตอรี และนำมาใช้งานเมื่อเราเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเท่านั้น   การติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อนำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมสามารถลดการเพิ่มปริมาณของค่าใช้จ่ายของไฟฟ้าให้กับบริษัทอุตสาหกรรมได้ การที่ใช่โซล่าเซลล์จะไม่ปล่อยขี้เถ้าหรือ ของเสียที่ทำให้เกิดมลพิษและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือกาซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนและมาทำลายสภาพแวดล้อมทางอากาศอีกด้วย โซลล่าเซลล์สามารถช่วยปกป้องหลังคาจากความร้อนจากการโดนแดดอีกทั้งยังช่วยให้หลังคาของอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรมเย็นขึ้นจากแสงดวงอาทิตย์ ชึ่งจะสามารถลดอุณหภูมิในอาคารได้ ช่วยลดการทำงานหนักของเครื่องปรับอากาศได้อีกด้วย แผงของโซล่าเซลล์ไม่เพียงต่อทำให้หลังคาเย็นสบาย แต่ยัง ช่วงดูดซับแสงแดด และปกป้องหลังคาของโรงงานจากการสึกกร่อนจากการถูกแสงงอาทิตย์แผดเผา ซึ่งจะสามารถลดอุณหภูมิในอาคารได้ การติดตั้งโซล่าเซลล์เป็นเรื่องที่ง่ายกว่ากว่าสมัยก่อนอีกและยังติดตั้งได้ในต้นทุนที่ไม่แพงมากเท่าสมัยก่อนอีกทั้งทั้งยังมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาร่วมด้วยทำให้การติดตั้งโซล่าเซลล์นั้นได้รับความนิยมติดตั้งกับโรงงานและโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่โครงสร้างของโรงงานหรือโรงงานอุตสาหกรรม จะมีดาดฟ้าที่เรียบทำให้เหมาะกับการติดตั้งโซล่าเซลล์เนืองจากสามารถติดตั้งได้ง่ายและยังสามารถทำให้โซล่าเซลล์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มที่ซึ่งยังประหยัดพื้นที่มากกว่าการติดตั้งโซลาร์ฟาร์ม(Solar Farm)คือโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยจะนำโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) หลายๆ แผงมาวางเรียงต่อกันเพื่อเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ โดยโซลาร์ฟาร์มจะต่างจากโซลาร์เซลล์ที่ใช้ตามบ้านทั่วไป โดยโซลาร์ฟาร์มเป็นระบบ On-grid ผลิตเพื่อใช้งาน หรือเพื่อขายไฟให้กับการไฟฟ้า ส่วนโซลาร์เซลล์ตามบ้านนั้นจะเป็นระบบ Off-grid คือเมื่อผลิตได้จะถูกเก็บในแบตเตอรี และนำมาใช้งานเมื่อเราเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเท่านั้น

โซล่าเซลล์ หรือเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำชนิดพิเศษ ที่มีคุณสมบัติในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซล่าเซลล์นั้น จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current) DC ที่มีขั้วบวก + ขั้วลบ – ซึ่งเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทันที รวมทั้งสามารถเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่อใช้งานภายหลังได้ พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ จัดว่าเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและไม่สร้างมลภาวะแก่สิ่งแวดล้อมและไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

โซล่าเซลล์ ทำมาจาก ดิน หิน ทราย โดยการนำเอา ดิน หิน ทราย ไปสกัดคัดแยกเอาธาตุซิลิกอนบริสุทธิ์ (Si) ออกมา หลังจากนั้นก็นำเอาธาตุซิลิกอนบริสุทธิ์ไปเข้าสู่กระบวนการการผลิตให้เป็นแผ่นโซล่าเซลล์ตั้งต้น เสร็จแล้วก็นำแผ่นโซล่าเซลล์ตั้งต้นหลายๆแผ่นมาประกอบเข้าด้วยกันกลายเป็น “แผงโซล่าเซลล์ (Solar Cell) ”

ประเภทของแผงโซล่าเซลล์ 

แบบโมโนคริสตัลไลน์ ซิลิกอน (Mono crystalline Silicon) หรือโมโน(Mono) แผงโซล่าเซลล์ แบบโมโน เป็นแผงโซล่าเซลล์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด แผงโซล่าเซลล์ชนิดโมโนทำมาจากแท่งซิลิกอนที่มีความบริสุทธิ์สูง โดยเริ่มมาจากการกวนให้ผลึกเกาะกันที่แกนกลาง จึงทำให้เกิดแท่งทรงกระบอก จากนั้นนำมาตัดให้เป็นสี่เหลี่ยมและลบมุมทั้ง 4 ออกเพื่อที่จะทำให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ประสิทธิภาพเฉลี่ยอยู่ที่ 18-21% สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าชนิดโพลีคริสตัลไลน์ (Polycrystalline) ประหยัดพื้นที่ เนื่องจากแผงชนิดนี้ ผลิตพลังงานสูงสุดจึงใช้พื้นที่จำนวนน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับชนิดอื่นๆ  ข้อเสียราคาสูงและแผงโซล่าเซลล์แบบโมโน มีแนวโน้มจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นในสภาพอากาศเย็น และประสิทธิภาพลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น 

แผงโซล่าเซลล์แบบโพลี แบบโพลีคริสตัลไลน์ ซิลิกอน (Polycrystalline Silicon) หรือโพลี (Poly) เป็นแผงโซล่าเซลล์ที่คุณภาพเกือบเทียบเท่าแบบโมโนคริสตัลไลน์ ทำมาจากซิลิกอนเช่นเดียวกับแบบโมโน แต่ชนิดของซิลิกอนที่ใช้นั้นบริสุทธิ์น้อยกว่าแบบโมโน กระบวนการที่ใช้ในการผลิตโพลีคริสตัลไลน์ซิลิกอนนั้นง่ายกว่า มีประสิทธิภาพในการใช้งานในที่มีอุณหภูมิสูง ดีกว่าชนิดโมโนและมีราคาที่ถูกกว่าชนิดโมโน(Mono)  ข้อเสียประสิทธิภาพเฉลี่ยอยู่ที่ 15-18% ซึ่งน้อยกว่าแบบโมโน ใช้พื้นที่มากกว่าแบบโมโน เนื่องจากผลิตไฟได้น้อยกว่าเล็กน้อย

แผงโซล่าเซลล์ แบบอะมอร์ฟัส (Amorphous) กระบวนการผลิตแตกต่างจากแบบโมโนและโพลีโดยสิ้นเชิง กระบวนการผลิตฟิลม์บางเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่ มีใช้อยู่ประมาณ 5% ในตลาด แผงโซล่าเซลล์แบบฟิลม์บาง ได้รับความนิยมในโซล่าฟาร์มขนาดใหญ่ แต่พบได้น้อยในตลาดที่อยู่อาศัย ประสิทธิภาพเฉลี่ยในการผลิตพลังงานคือ 7-13%  ข้อดี การผลิตจำนวนมากนั้นทำได้ง่าย ทำให้มีราคาถูกกว่าการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ผลึก ทำงานได้ดีในสภาพแสงน้อย  ข้อเสียแบบอะมอร์ฟัสเป็นแผงโซล่าเซลล์ ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟได้น้อยที่สุด

ระบบโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ มี 3 ระบบ 

1.ระบบออนกริด (On-grid) ระบบออนกริดไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ เนื่องจากระบบนี้จะเชื่อมต่อกับการไฟฟ้า โดยมีการใช้ไฟจากโซล่าเซลล์และไฟจากการไฟฟ้า ระบบนี้จะมีไฟใช้ตลอดเวลา เพราะไฟฟ้าจากระบบการไฟฟ้าหรือไฟบ้าน จะไหลเข้ามาเสริมพลังงานจาก solar cell ที่หายไปตลอดเวลา ไฟฟ้าที่ผลิตเหลือจากการใช้ในแต่ละวัน สามารถขายคืนให้กับทางภาครัฐได้ ทางผู้ใช้จะต้องทำสัญญากับทางภาครัฐตามขั้นตอน  ระบบนี้เป็นระบบที่นิยมใช้มากที่สุด ทั้งบ้านและภาคธุรกิจ รวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรม เพราะเน้นการใช้งานโซล่าเซลล์ในเวลากลางวัน และตอนกลางคืนสลับไปใช้ไฟจากการไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับผู้ที่สนใจติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 

2.ระบบออฟกริด (Off-grid) หรือระบบอิสระ ระบบออฟกริดจะไม่เชื่อมต่อกับสายของการไฟฟ้าฯ เหมาะสำหรับพื้นที่ที่การไฟฟ้าเข้าไม่ถึง หรือต้องการใช้เพื่อสำรองไฟไว้ใช้เมื่อยามที่ไฟฟ้าดับ สามารถใช้ร่วมกับแบตเตอรี่หรือไม่ร่วมกับแบตเตอรี่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับการใช้งานของผู้ใช้งาน ในกรณีที่ใช้ร่วมกับแบตเตอรี่กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านตัว Charge controller เพื่อเก็บกระแสไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่ ในช่วงกลางวันที่มีแสงอาทิตย์เพียงพอ  กระแสไฟฟ้าโซล่าเซลล์จะสามารถผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (DC) และใช้ Inverter(อินเวอร์เตอร์) แปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เพื่อนำไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน และส่วนที่ผลิตเกินออกมาจะถูกนำไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ ในเวลากลางคืนระบบก็จะใช้กระแสไฟฟ้าที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่ ระบบออฟกริด จะต้องคำนวณที่ถูกต้องของปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบ้าน เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานในประจำวัน หรือแม้แต่ในฤดูที่มีแสงแดดน้อย ในกรณีที่แบตเตอรี่เก็บไฟฟ้าได้ไม่เพียงพอต่อการใช้ ซึ่งอาจจะมาจากสาเหตุ ฝนตก ท้องฟ้ามืดครึ้ม  3.ระบบไฮบริด (Hybrid System) ระบบนี้คือการนำเอาระบบออฟกริดและระบบออนกริดเข้ามารวมกัน ระบบไฮบริดนี้มีความเสถียรมาก เนื่องจากเสมือนมีแหล่งจ่ายไฟ

3 แหล่ง (โซล่าเซลล์ + แบตเตอรี่ + ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า) คอยช่วยกันจ่ายไฟ หน้าที่ของแบตเตอรี่จะมาช่วยสำรองพลังงาน เมื่อแผงโซล่าร์เซลล์ได้รับพลังงานแสงอาทิตย์ จะแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (DC) แล้วส่งต่อมายังไฮบริดอินเวอร์เตอร์ ซึ่งไฮบริดอินเวอร์เตอร์ก็แปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ซึ่งก็จะเชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายไฟของการไฟฟ้าฯ และอีกขั้วหนึ่งก็ต่อเข้ากับแบตเตอรี่  ส่วนอีกขั้วหนึ่งก็ต่อไฟฟ้าไปใช้งานต่างๆ เมื่อระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเกินจากปริมาณใช้งานภายในบ้าน กระแสไฟฟ้าที่เกินนั้น จะถูกนำไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่จนเต็มความจุก็จะหยุด และจะจ่ายไฟฟ้าเพื่อนำไปใช้กับอุปกรณ์ภายในบ้านอีกครั้ง ระบบนี้ยังมีการใช้งานที่น้อย เนื่องจากใช้เงินลงทุนและมีค่าซ่อมบำรุงสูง 

ถ้าท่านจะสอบถามหรือสนใจอยากติดตั้งโซล่าเซลล์โทรมาได้เลยนะครับ Tel: 088-798-8791

RET บริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์ที่ดีที่สุด เราเป็น 1 ใน 3 บริษัทแรกในประเทศไทยที่ให้บริการจัดหาและติดตั้งหลังคาโซล่าเซลล์แบบครบวงจร เรามีโครงการที่ติดตั้งหลังคาโซล่าเซลล์แล้วเสร็จในรูปแบบของ ครัวเรือน เชิงพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรม มากกว่า 400 แห่ง รวมมากกว่า 10 เมกกะวัตต์ ทั่วประเทศไทย

“เราพร้อมแล้วที่จะเป็นกำลังสำคัญให้ประเทศไทยได้เปลี่ยนมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหลัก”

“เราพร้อมแล้วที่จะสนับสนุนให้คนไทยทุกคนผลิตไฟฟ้าใช้เอง”

“เราพร้อมแล้วที่จะติดตั้งโซล่าเซลล์ให้คนไทยทุกคนที่ตั้งใจจริง”

ตั้งแต่อดีตจนถึงประเทศไทยของเรามีการดำเนินการสร้างโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ เพื่อผลิตไฟฟ้าและจำหน่ายให้กับภาคเอกชนตลอดมา ปัจจุบันได้มีภาคเอกชนหลายๆแห่งได้ดำเนินการติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองในองค์กร และได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า จากการเปลี่ยนการใช้พลังงานจากฟอสซิล มาเป็นการการพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งสามารถประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าได้มากถึง 80 เปอร์เซ็นต์

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่มีมากที่สุดในจักรวาล  เป็นพลังงานที่มีสม่ำเสมอไม่มีวันหมดและได้มาฟรี  ดังนั้น พลังงานแสงอาทิตย์จะเป็นพลังงานที่ถูกนำมาใช้มากที่สุดในโลก แทนทุกพลังงานที่ใช้ในโลกตอนนี้ ลองคำนวณดูว่าเราซื้อพลังงานไฟฟ้าทุกเดือน ทุกปี รวมเป็นเงินเท่าไร่แล้ว ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะผลิตไฟฟ้าใช้เองเพราะการผลิตไฟฟ้าใช้เองเป็นเรื่องง่าย ลดรายจ่าย และได้กำไรที่แน่นอนไปตลอดชีวิต รู้หรือไม่ว่าหลังคาอาคารของท่าน นอกจากจะกันแดด กันฝน แล้วยังเป็นพื้นที่สำหรับติดตั้งโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าใช้เองใต้หลังคาได้

พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่มีราคาต่อหน่วยถูกที่สุด โรงงานใหญ่ๆในบางโรงงานนั้นค่าไฟเดือนละหลายล้านบาท ซึ่งถ้าหากลดค่าใช้จ่ายลงในแต่ละเดือนก็จะช่วยให้กิจการมีความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้น การติดตั้งโซล่าเซล์หลังคาโรงงาน ตอบโจทย์ท่านได้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อสายส่ง (Solar Rooftop) เป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่สามารถติดตั้งสำหรับบ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน อาคารโรงงาน หลังคาจอดรถ ซึ่งระบบจะผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ร่วมกับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้า ช่วยลดค่าไฟฟ้ารายเดือนของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ Solar Rooftop เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ด้วยอุปกรณ์ Inverter แล้วไปเชื่อมต่อเข้ากับระบบจำหน่ายไฟของการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยข้อดีคือสามารถนำกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ขายให้กับการไฟฟ้าฯ (ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการก่อน) หรือนำไฟฟ้าที่ได้มาใช้งานเองเพื่อลดค่าไฟฟ้า หากผลิตไม่พอใช้อุปกรณ์ควบคุมก็จะนำไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายไฟของการไฟฟ้ามาใช้งานทดแทน

ลงทุนติดตั้งโซล่าเซลล์คุ้มค่าหรือไม่สำหรับองค์กร?  สามารถพิจารณาได้จากข้อมูลดังต่อไปนี้

- การลงทุนติดตั้งโซล่าเซลล์เป็นการนำเงินก้อนหนึ่ง ซึ่งอาจได้มาจาก เงินหมุนเวียนในกิจการหรือเงินที่ องค์กรตั้งค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าล่วงหน้า 1 ปี หรือเงินที่ได้มาจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ 3.5 (ตามโครงการของหน่วยงานของรัฐ) เพื่อทำกำไรให้กิจการเพิ่มขึ้นจากการผลิตไฟฟ้าใช้เอง แทนการซื้อพลังงานไฟฟ้าจากรัฐหรือเอกชน

- ปัจจุบันจุดคืนทุนของการติดตั้งโซล่าเซลล์อยู่ที่ 4 – 5 ปี แล้วแต่ขนาดกำลังผลิตที่องค์กรต้องการติดตั้ง มี ผลตอบแทนการลงทุนสูงอยู่ที่ร้อยละ 20 – 25 ต่อปี ซึ่ง มากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ (ร้อยละ 1.5) ปัจจุบัน ประมาณ 13 – 17 เท่า พูดง่ายๆ คือ ลงทุนติดตั้งโซ่ล่าเซลล์ทำกำไร ให้กับการลงทุนประมาณ 20 – 25 เปอร์เซ็นต์ต่อปี และทำกำไรหลังจากคืนทุนต่อไปจนถึง 30 ปี ตามอายุอุปกรณ์โซลาร์รูฟเรียกได้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการสร้างกำไร ที่แน่นอนไปถึงรุ่นลูกรุ่น หลานเลยทีเดียว

ข้อดีขององค์กรที่จะติดตั้งโซล่าเซลล์คืออะไร

1. กำไรจากการลงทุนประมาณ ปีละ 20 – 25 เปอร์เซ็นต่อปี เป็นเวลา 30 ปี เป็นกำไรทางตรง ที่ได้มาจากการที่ต้นทุนการผลิตหรือการให้ บริการขององค์กรลดลง 

2. มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น จากอุปกรณ์โซลาร์รูฟที่ติดตั้งบนหลังคา ซึ่งโดยปกติสามารถใช้อุปกรณ์โซลาร์รูฟ ค้ำประกันเงินกู้ยืมได้ ในกรณีที่ต้องการลงทุนด้วยการกู้ยืมเงินจากธนาคารดอกเบี้ยต่ำ หากหักลบ กำไรและดอกเบี้ยธนาคารแล้ว องค์กรยังเหลือกำไรอีกปีละ 16 – 22 เปอร์เซ็นต์ ในระยะที่ผ่อนชำระ 5 ปีแรก 

3. เมื่ออุปกรณ์โซลาร์รูฟที่อยู่บนหลังคาเป็นสินทรัพย์ ทำให้บริษัท ตัดค่าเสื่อมเป็นค่าใช้จ่ายบริษัท เพื่อ ลดภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีได้อีก ปีละประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ จากราคาอุปกรณ์โซลาร์รูฟเป็นเวลา 10 ปี 

4. อุปกรณ์โซลาร์รูฟทำให้ไฟฟ้าขององค์กรมีเสถียรภาพมากขึ้น รวมถึงช่วยลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้า เนื่องจากอุปกรณ์โซลาร์รูฟผลิตและจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ที่ไฟฟ้าแรงต่ำ ไม่ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้า และยังช่วยลด Demand Charge หรือลดความต้องการใช้ไฟฟ้าลง ทำให้ค่าไฟฟ้าสุทธิ ลดลงจากเดิม เป็นส่วนเสริมอีกทางหนึ่ง

 

มาสร้างกำไรให้กิจการ ด้วยโซลาร์รูฟฟรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 100 % โดย RET

RETROOF ขอเชิญชวน ผู้ประกอบการที่ต้องการจ่ายค่าไฟฟ้าถูกลง โดย RETROOF จะเป็นผู้จัดหาผู้ลงทุนเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับเจ้าของอาคารที่ผ่านคุณสมบัติ โดยเจ้าของอาคารจะได้ซื้อไฟฟ้าในราคาที่ถูกลงกว่าเดิมเฉพาะในส่วนที่โซลาร์รูฟผลิตไฟฟ้าได้ในแต่ละวัน โดย RETROOF จะเป็นผู้ดำเนินการคัดสรรอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงและดำเนินการติดตั้งโซลาร์รูฟที่มีมาตรฐานที่ดีที่สุด

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ     

- เป็นนิติบุคลที่มีทุนจดทะเบียนมากกว่า 5 ล้านบาท มีสถานะทางการเงิน ที่มั่นคง    

- มีค่าไฟฟ้าต่อเดือนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า เดือนละ 800,000 บาท หรือ มีการใช้ ไฟฟ้าในช่วงกลางวัน 8.00 – 17.00 น. (Load Profile)

  ไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ (kW) อย่างน้อย 6 วันต่อสัปดาห์    

- มีพื้นที่หลังคาที่สามารถติดตั้งโซลาร์รูฟได้อย่างน้อย 3,000 ต.ร.ม หรือสามารถติดตั้งโซลาร์รูฟบนหลังคาได้ไม่ต่ำกว่า 400 กิโลวัตต์สูงสุด    

- เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าแบบ TOU (Time of use)    

- พร้อมให้ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า หรือ Load Profile และข้อมูลอื่นๆ เพื่อประเมินคุณสมบัติ    

- อาคารที่จะทำการติดตั้งโซลาร์รูฟต้องถูกต้องตามกฎหมายทุกฉบับ เพราะต้องดำเนินการขอใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการต่างๆ  

ลูกค้าจะได้รับอะไรจากโครงการนี้     

- ประหยัดค่าไฟฟ้าตามส่วนที่โซลาร์รูฟสามารถผลิตได้ 20 – 25 เปอร์เซ็นต์    

- มีส่วนช่วยใช้พลังงานสะอาด เพื่อประเทศชาติและสิ่งแวดล้อม    

- ได้รับสินทรัพย์เป็นโซลาร์รูฟเมื่อหมดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า    

- แผงโซลาร์รูฟช่วยกันความร้อนที่จะเข้ามาในตัวอาคารได้ ทำให้อาคารมีอุณหภูมิที่ลดลง

 

รับสมัครเข้าร่วมโครงการ RETROOF FUND โดยใช้แหล่งเงินทุนอื่น โดย RET โดย RET ข่าวดี สำหรับผู้ที่ต้องการติดตั้งโซล่าเซลล์ที่ไม่ประสงค์ใช้เงินทุนของตนเองและประสงค์จะให้ บริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด ดำเนินการขออนุมัติแหล่งเงินทุน ดอกเบี้ยต่ำกว่า 4% คืนทุนเร็วกว่า 6 ปี อัตราผลตอบแทนมากกว่า 6 เท่า ในระยะ 30 ปี (อายุแผงเซลล์แสงอาทิตย์มากกว่า 30 ปี)

คุณสมบัติผู้ขอ

1.มีพื้นที่สำหรับติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคา 2,000 ตาราเมตรขึ้นไป

2. ผู้ประกอบการที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วง On peak มากกว่า 20,000 หน่วย ต่อเดือน (ดูจากใบแจ้งค่าไฟฟ้า)

3.ต้องการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองหรือเพื่อประหยัดพลังงาน เอกสารพิจารณาคำขอเบื้องต้น 1.ใบแจ้งค่าไฟฟ้าอาคารหรือบริเวณที่ต้องการติดตั้งโซล่าเซลล์ย้อนหลัง 1 ปี (ถ้าไม่มีข้อมูลเก็บไว้ขอย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน)

2. แบบแปลนหลังคาหรือพื้นที่บนหลังคาที่จะติดตั้งโซล่าเซลล์ 3.ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าทุก 15นาที หรือ ข้อมูลจาก AMR ถ้ามี

เอกสารพิจารณาคำขอเบื้องต้น

1.ใบแจ้งค่าไฟฟ้าอาคารหรือบริเวณที่ต้องการติดตั้งโซล่าเซลล์ย้อนหลัง 1 ปี (ถ้าไม่มีข้อมูลเก็บไว้ขอย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน) 2. แบบแปลนหลังคาหรือพื้นที่บนหลังคาที่จะติดตั้งโซล่าเซลล์ 3.ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าทุก 15นาที หรือ ข้อมูลจาก AMR ถ้ามี

ขั้นตอนการดำเนินการ

1.ผู้เข้าโครงการ ส่งข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้ทาง RETออกแบบการติดตั้งโซล่าเซลล์   

2.RETเสนอ Proposalให้ผู้เข้าร่วมโครงการพิจารณา   

3.ตกลงทำสัญญาแบบมีเงื่อนไขกับ RET เงื่อนไขได้แก่     

 3.1 หากผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากสถาบันการเงิน ให้ดำเนินการต่อไป    

 3.2 หากไม่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากสถาบันการเงิน สัญญาเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ ผู้เข้าร่วมโครงการประสงค์จะใช้เงินทุนตนเอง สัญญานั้นจะดำเนินการต่อไปได้   

4.เริ่มดำเนินการขออนุญาตจากองค์กรของรัฐพร้อมกับการติดตั้งโซล่าเซลล์   

5.ส่งมอบงานติดตั้ง พร้อมสัญญารับประกันและบำรุงรักษา   

6.เข้าตรวจสอบผลประหยัดที่ได้หลังติดตั้ง

ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งรวม     

- ราคาต่อกิโลวัตต์ 37,000 – 40,000 บาท  

- ระยะเวลาขอจนกว่าเงินกองทุนจะหมด  

- วงเงินที่ขอได้ ขอได้รายละไม่เกิน 500 ล้านบาท 

- โครงการที่ขอได้สงวนสิทธิ์เฉพาะ โซลาร์รูฟ เท่านั้น  

โรงงาน อาคารขนาดใหญ่ ติดต่อด่วน RETROOF FUND ปรึกษาเบอร์ตรง 088-798-8791

 

ติดโซล่าเซลล์โรงงาน RETROOF สำหรับอุตสาหกรรม ที่เน้นผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 ขึ้นไป ช่วยลดภาวะวิกฤตขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า โดยการติด RETROOF หลังคาผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ RETROOF เป็นผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด เป็นระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาทุกชนิด จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ต่อเมื่อได้เชื่อมต่อระบบกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเท่านั้น

ความต้องการของระบบ 

1.มีการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันสม่ำเสมอตลอดวัน

2.มีอัตราค่าไฟฟ้าเกิน 400,000 บาทขึ้นไป   

บริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์  บริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด หรือ RET มีนโยบายทำงานด้านโซลาร์รูฟแบบครบวงจรเพียงอย่างเดียว ก่อตั้งเมื่อ วันที 29 มีนาคม 2555  เป็นคนไทยที่ทำเพื่อคนในประเทศไทย  โดยมีความเชื่อมั่นและมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่ต้องการให้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหลักของประเทศ บริษัทเราเป็น 1 ใน 3 บริษัทแรกในประเทศไทยที่ให้บริการจัดหาและติดตั้งโซลาร์รูฟแบบครบวงจร ด้วยความเชี่ยวชาญและมีความชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ในคุณภาพงานติดตั้งและบริการหลังการขาย  จึงทำให้ปัจจุบันบริษัทของเรามีโครงการที่ติดตั้งโซลาร์รูฟแล้วเสร็จในรูปแบบของ ครัวเรือน  เชิงพาณิชย์  และ โรงงานอุตสาหกรรม มากกว่า 400 แห่ง รวมมากกว่า 10 เมกกะวัตต์ ทั่วประเทศไทย  

RET คำนึงถึงคุณภาพงานและความพึงพอใจของลูกค้า จึงได้ให้ความสำคัญกับมาตรฐานการทำงานให้อยู่ในระดับสากล ISO 9001 : 2015 , ISO 14001 : 2015 และ ISO 45001 : 2018 ในขอบเขตของ

1. การออกแบบระบบไฟฟ้า , การออกแบบเลย์เอาท์ และ ภาพสามมิติ ให้โรงผลิตไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่บ้านหรือที่อาคารของลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด

2. พีถีพิถันในกระบวนการติดตั้งโดยมีวิศวกรที่ชี่ยวชาญระบบไฟฟ้าควบคุมแบบและควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบและวิธีการที่ถูกต้อง
 
3. มั่นใจด้วยบริการหลังการขาย ได้แก่ การบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าของลูกค้าตามสัญญาที่ได้ให้ไว้ รวมถึงการให้คำปรึกษาตลอดอายุการใช้งานโดยทีมบริการที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในงานบริการ

ติดโซล่าเซลล์อาคารพาณิชย์ RETROOF สำหรับการพาณิชย์  ที่เน้นผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 2 (ไม่มีหม้อแปลง) ความต้องการของระบบ 

1.มีการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันสม่ำเสมอตลอดวัน

2.มีอัตราค่าไฟฟ้าเกิน 10,000 บาทขึ้นไป

RETROOF เป็นผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด เป็นระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาทุกชนิด จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ต่อเมื่อได้เชื่อมต่อระบบกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเท่านั้น


Visitors: 4,989