บริษัทรับติดตั้ง

 

 

 

บริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์  บริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด หรือ RET มีนโยบายทำงานด้านโซลาร์รูฟแบบครบวงจรเพียงอย่างเดียว ก่อตั้งเมื่อ วันที 29 มีนาคม 2555  เป็นคนไทยที่ทำเพื่อคนในประเทศไทย  โดยมีความเชื่อมั่นและมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่ต้องการให้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหลักของประเทศ บริษัทเราเป็น 1 ใน 3 บริษัทแรกในประเทศไทยที่ให้บริการจัดหาและติดตั้งโซลาร์รูฟแบบครบวงจร ด้วยความเชี่ยวชาญและมีความชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ในคุณภาพงานติดตั้งและบริการหลังการขาย  จึงทำให้ปัจจุบันบริษัทของเรามีโครงการที่ติดตั้งโซลาร์รูฟแล้วเสร็จในรูปแบบของ ครัวเรือน  เชิงพาณิชย์  และ โรงงานอุตสาหกรรม มากกว่า 400 แห่ง รวมมากกว่า 10 เมกกะวัตต์ ทั่วประเทศไทย  

RET คำนึงถึงคุณภาพงานและความพึงพอใจของลูกค้า จึงได้ให้ความสำคัญกับมาตรฐานการทำงานให้อยู่ในระดับสากล ISO 9001 : 2015 , ISO 14001 : 2015 และ ISO 45001 : 2018 ในขอบเขตของ

1. การออกแบบระบบไฟฟ้า การออกแบบเลย์เอาท์ และภาพสามมิติ ให้โรงผลิตไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่บ้านหรือที่อาคารของลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด

2. พีถีพิถันในกระบวนการติดตั้งโดยมีวิศวกรที่ชี่ยวชาญระบบไฟฟ้าควบคุมแบบและควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบและวิธีการที่ถูกต้อง
 
3. มั่นใจด้วยบริการหลังการขาย ได้แก่ การบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าของลูกค้าตามสัญญาที่ได้ให้ไว้ รวมถึงการให้คำปรึกษาตลอดอายุการใช้งานโดยทีมบริการที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในงานบริการ
 

 

  

ติดโซล่าเซลล์บ้าน ลดภาวะวิกฤตขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าโดยการติด RETROOF หลังคาผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ กันวันนี้

RETROOF เป็นผลิตภัณฑ์และบริการของ บริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด เป็นระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาทุกชนิด จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ต่อเมื่อได้เชื่อมต่อระบบกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเท่านั้น สำหรับบ้านพักอาศัยเน้นผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง ความต้องการของระบบ 

1.ต้องเป็นบ้านที่มีไฟฟ้าใช้อยู่แล้ว

2.ควรมีอัตราค่าไฟฟ้าเกิน 3,000 บาทขึ้นไป

3.ควรมีการใช้ไฟในเวลากลางวันสัดส่วนมากกว่าเวลากลางคืน

4.พื้นที่หลังคา ยกเว้นด้านทิศเหนือ และไม่มีเงาตึกหรือเงาจากข้างบ้านบัง ควรมีพื้นที่ติดตั้งอย่างน้อย 25 ตารางเมตร

ติดโซล่าเซลล์โรงงาน RETROOF สำหรับอุตสาหกรรม ที่เน้นผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 ขึ้นไป ช่วยลดภาวะวิกฤตขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า โดยการติด RETROOF หลังคาผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ RETROOF เป็นผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด เป็นระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาทุกชนิด จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ต่อเมื่อได้เชื่อมต่อระบบกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเท่านั้น

ความต้องการของระบบ 

1.มีการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันสม่ำเสมอตลอดวัน

2.มีอัตราค่าไฟฟ้าเกิน 400,000 บาทขึ้นไป   

บริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์  บริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด หรือ RET มีนโยบายทำงานด้านโซลาร์รูฟแบบครบวงจรเพียงอย่างเดียว ก่อตั้งเมื่อ วันที 29 มีนาคม 2555  เป็นคนไทยที่ทำเพื่อคนในประเทศไทย  โดยมีความเชื่อมั่นและมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่ต้องการให้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหลักของประเทศ บริษัทเราเป็น 1 ใน 3 บริษัทแรกในประเทศไทยที่ให้บริการจัดหาและติดตั้งโซลาร์รูฟแบบครบวงจร ด้วยความเชี่ยวชาญและมีความชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ในคุณภาพงานติดตั้งและบริการหลังการขาย  จึงทำให้ปัจจุบันบริษัทของเรามีโครงการที่ติดตั้งโซลาร์รูฟแล้วเสร็จในรูปแบบของ ครัวเรือน  เชิงพาณิชย์  และ โรงงานอุตสาหกรรม มากกว่า 400 แห่ง รวมมากกว่า 10 เมกกะวัตต์ ทั่วประเทศไทย  

RET คำนึงถึงคุณภาพงานและความพึงพอใจของลูกค้า จึงได้ให้ความสำคัญกับมาตรฐานการทำงานให้อยู่ในระดับสากล ISO 9001 : 2015 , ISO 14001 : 2015 และ ISO 45001 : 2018 ในขอบเขตของ

1. การออกแบบระบบไฟฟ้า , การออกแบบเลย์เอาท์ และ ภาพสามมิติ ให้โรงผลิตไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่บ้านหรือที่อาคารของลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด

2. พีถีพิถันในกระบวนการติดตั้งโดยมีวิศวกรที่ชี่ยวชาญระบบไฟฟ้าควบคุมแบบและควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบและวิธีการที่ถูกต้อง
 
3. มั่นใจด้วยบริการหลังการขาย ได้แก่ การบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าของลูกค้าตามสัญญาที่ได้ให้ไว้ รวมถึงการให้คำปรึกษาตลอดอายุการใช้งานโดยทีมบริการที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในงานบริการ

ติดโซล่าเซลล์อาคารพาณิชย์ RETROOF สำหรับการพาณิชย์  ที่เน้นผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 2 (ไม่มีหม้อแปลง) ความต้องการของระบบ 

1.มีการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันสม่ำเสมอตลอดวัน

2.มีอัตราค่าไฟฟ้าเกิน 10,000 บาทขึ้นไป

RETROOF เป็นผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด เป็นระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาทุกชนิด จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ต่อเมื่อได้เชื่อมต่อระบบกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเท่านั้น

Visitors: 4,988