ติดตั้งโซล่าเซลล์ โรงงาน อิเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด

 

ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน อิเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด ขนาดกำลังผลิต 1,216.87 กิโลวัตต์สูงสุด

ประหยัดค่าไฟได้มากกว่า 6.2 ล้านบาท/ปี

 

Visitors: 4,989