ติดตั้งโซล่าเซลล์ บริษัท ไทยรุ่งเท็กไทล์ จำกัด

 

ติดตั้งโซล่าเซลล์ บริษัท ไทยรุ่งเท็กไทล์ จำกัด ขนาดกำลังผลิต 1,800 กิโลวัตต์สูงสุด

ประหยัดค่าไฟได้มากกว่า 9.2 ล้านบาท/ปี

 

Visitors: 4,988