ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน ศรีทองอีเล็คโทรเคมีเคิ้ล จำกัด

 

ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน ศรีทองอีเล็คโทรเคมีเคิ้ล จำกัด ขนาดกำลังผลิต 244.68 กิโลวัตต์สูงสุด ประหยัดค่าไฟได้มากกว่า 1.2 ล้านบาท/ปี

 

Visitors: 4,988