ติดตั้งโซล่าเซลล์ ธาราเวช คลินิกเวชกรรม

 

 ติดตั้งโซล่าเซลล์ ธาราเวช คลินิกเวชกรรม ขนาดกำลังผลิต 114.36 กิโลวัตต์สูงสุด ประหยัดค่าไฟได้มากกว่า 0.6 ล้านบาท/ปี

 

Visitors: 4,989