ติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคา บริษัท สตาร์ควีน ประเทศไทย จำกัด

 

ติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาโรงงาน บริษัท สตาร์ควีน (ประเทศไทย) จำกัด ขนาดกำลังผลิต 157.32 กิโลวัตต์สูงสุด

ประหยัดค่าไฟได้มากกว่า 0.8 ล้านบาท/ปี

 

Visitors: 4,988