ติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคา บมจ ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด

 

ติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) ขนาดกำลังผลิต 252.00 กิโลวัตต์สูงสุด

ประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากกว่า 1.3 ล้านมาท/ปี

 

Visitors: 4,988