ติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาโรงน้ำแข็งอรัญมิตรสัมพันธ์

 

ติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาโรงน้ำแข็งอรัญมิตรสัมพันธ์ ขนาดกำลังผลิต 240.56 กิโลวัตต์สูงสุด ประหยัดค่าไฟได้มากกว่า 1.2 ล้านบาท/ปี

 

Visitors: 4,989